Конкурс студентських проектів “ГІС-фахівець”

student-competition

Організатори ГІС-Форуму 2018 запрошують студентів вищих навчальних закладів прийняти участь у першому етапі дворічного конкурсу студентських робіт з геоінформатики.

Учасникам конкурсу пропонується обрати для реалізації у рамках конкурсу одне практично орієнтоване завдання з переліку запропонованих компаніями-партнерами форуму. У 2018-тому році в ході ГІС-Форуму студенти матимуть можливість представити до уваги фахівців компаній свої плани з реалізації обраного завдання.

Студенти, чиї плани з реалізації будуть схвалені експертами, впродовж року матимуть можливість пройти стажування у одній з компаній-партнерів форуму, отримати консультації та допомогу від фахівців-практиків щодо реалізації завдання та представити результати своєї роботи на 2-гому вирішальному етапі конкурсу “Найкращі ідеї застосування ГІС та ДЗЗ”, що відбудеться у 2019 році.

Консультування, стажування та оцінку роботи студента на всіх етапах конкурсу здійснюють фахівці компаній, що безпосередньо реалізують проекти ГІС або займаються підбором фахівців для роботи в ГІС-проектах. Тому участь у конкурсі – це можливість особисто познайомитися з представниками компаній, що працюють у даній галузі, розширити свої знання, отримати досвід у реалізації проектів, заявити про себе як майбутнього фахівця, що бажає працювати в цій сфері та має необхідні знання і власні ідеї.

Детальна інформація на сайті ГІС-Форуму.

Питання і побажання надсилайте на student@gis-forum.org.ua

 

Теми, запропоновані учасникам конкурсу

 

gisi-nfo

Теми, що пропонуються ТОВ “ГІСІНФО”

Створення та підтримка геопорталів. Концептуальний-рівень

Учасник конкурсу має запропонувати свою ідею створення геопорталу певної тематики, підготувати обґрунтування запропонованої ідеї та свої пропозиції щодо впровадження даної ідеї.
Детальні вимоги

Розробка програмного забезпечення геопорталів

Учасник конкурсу має запропонувати свою ідею реалізації процедур обробки геопросторових даних або способів доведення інформації до користувача за допомогою веб-технологій. Від конкурсанта вимагається знання основ html, css, php, javascript.
Детальні вимоги

Геоінформатика в дослідженнях з історії та археології

Учаснику пропонується представити свою ідею впровадження геоінформаційних технологій у процес накопичення та обробки даних історичних та археологічних досліджень.
Детальні вимоги

Тематичне картографування країн Латинської Америки та Африки

Учасник конкурсу має запропонувати свою ідею створення карти, серії карт або атласу довільної тематики на територію будь-якої країни або групи країн Латинської Америки чи Африки, розрахованих на користувачів з відповідного регіону. Від конкурсанта вимагається знання однієї з іноземних мов (іспанська, португальська, французька або англійська).
Детальні вимоги

Розробка прикладних додатків ГІС

Учасник конкурсу має запропонувати свою ідею реалізації вирішення окремої задачі або групи задач обробки геопросторових даних. Від конкурсанта вимагається знання основ мови програмування C++ чи C#.
Детальні вимоги

 intetics

Перелік тем від компанії Intetics

Автоматизація векторизації будівель по ортофото і хмарам точок

Автоматизація векторизації дерев по ортофото і хмарам точок

Додаткова інформація щодо тем 1 та 2

Формати організації даних для карт внутрішніх приміщень

Мета: Компіляція “ідеального” формату на підставі розглянутих прикладів або доказ неможливості цього.
Завдання:
– розробка карт внутрішніх приміщень на прикладі великих ТРЦ Харкова (Вихідні дані надаються);
– збір відомостей про прийнятих форматах організації даних;
– аналіз окремих форматів для виявлення переваг і недоліків.

Порівняльний аналіз алгоритмів оцінки якості фотографій

Мета: Надати оцінку кожного окремого алгоритму і порівняльну оцінку.
Завдання:
– знайти і розглянути існуючі алгоритми в наукових публікаціях;
– провести обчислення на підставі розглянутих алгоритмів;
– порівняти отримані результати, описати.

Автоматичне створення шару землекористування на підставі знімків Sentinel-2

Мета: Вибір інструмента і розробка методики його застосування. Реалізація прототипу.
Завдання:
– аналіз існуючих інструментів і вибір найбільш підходящого;
– автоматична або напівавтоматична класифікація зразків знімків;
– опис інструменту та методики.

Підрахунок кількості дерев в саду на підставі БПЛА фотограмметрії

Мета: Вибір алгоритму і розробка методики його застосування
Завдання:
– знайти і розглянути існуючі алгоритми в наукових публікаціях;
– провести вимірювання на підставі розглянутих алгоритмів;
– здійснити опис методики.

Класифікація лідарного хмари точок

Мета: Вибір інструмента і розробка методики його застосування
Завдання:
– аналіз існуючих інструментів і вибір найбільш підходящого;
– автоматична, напівавтоматична і ручна (в залежності від завдання) класифікація зразків;
– опис інструменту та методики.

Отримання похідних продуктів з класифікованого лідара

Мета: Вибір інструмента і розробка методики його застосування.
Завдання:
– аналіз існуючих інструментів і вибір найбільш підходящого;
– автоматичне або напівавтоматичне створення похідних з класифікованих точок;
– опис інструменту та методики.

Побудова профілю ЛЕП з класифікованого лідару (PLS-CADD)

Мета: Освоєння PLS-CADD і розробка методики його застосування
Завдання:
– освоїти PLS-CADD;
– використовуючи PLS-CADD, навчитися створювати профілі ЛЕП;
– опис інструменту та методики.

Розрахунок висоти і кількості сходів рослин по знімках з БПЛА

Мета: Надати оцінку кожного окремого алгоритму і порівняльну оцінку.
Завдання:
– знайти і розглянути існуючі алгоритми в наукових публікаціях;
– провести обчислення на підставі розглянутих алгоритмів;
– порівняти отримані результати, описати.

Розрахунок висоти і кількості сходів рослин по знімках з БПЛА

Мета: Надати оцінку кожного окремого алгоритму і порівняльну оцінку.
Завдання:
– знайти і розглянути існуючі алгоритми в наукових публікаціях;
– провести обчислення на підставі розглянутих алгоритмів;
– порівняти отримані результати, описати.

Автоматизація обробки даних PlanetScope & Sentinel-2

Мета: розробити набір скриптів для обробки даних за допомогою відкритих бібліотек
Завдання:
– отримання даних з заданими параметрами на AOI через API Planet;
– вибір бібліотек для розрахунку індексів і статистики по AOI;
– розробка і тестування пакету скриптів;
– розрахунок індексів і публікація у вигляді талового сервісу.

Автоматизація класифікації даних Planet & Sentine-2

Мета: Розробити скрипти для класифікації пожеж, повеней, рубок, хмар
Завдання:
– вибір бібліотек для класифікації зображень;
– визначення вимог до вхідних зображень;
– вибір параметрів класифікації;
– розробка і тестування пакету скриптів.

Моніторингу змін кадастрової карти ДЗК

Мета: Розробити скрипти для ідентифікації змін на карті ДЗК
Завдання:
– вибір бібліотек для класифікації зображень;
– вибір параметрів класифікації;
– розробка алгоритму який повідомляє про зміни;
– розробка і тестування пакету скриптів.

Плагін NextGIS QMS для ArcGIS Pro

Мета: Розробити плагін для підключення сервісів NextGIS QMS в додаток ArcGIS Pro
Завдання:
– вивчення сервісу NextGIS QMS;
– вивчення API ArcGIS Pro;
– розробка і тестування плагіна.

Розробка сервісу вивантажень з OSM

Мета: Розробити сервіс регулярних вивантажень даних про землекористування по регіонах Франції з БД OSM в ГІС-формати
Завдання:
– вивчити API OSM;
– знайти і розглянути існуючі алгоритми;
– розробка і тестування сервісу.

 dvorichansky

Перелік тем , що пропонуються національним природним парком “Дворічанський”

Дослідження зв’язків між виходами крейди і параметрами, що характеризують спільноти рідкісних видів крейдяних рослин

Побудова алгоритму класифікації рідкісних типів рослинних угруповань на основі даних ДЗЗ

Довготривалий моніторинг стану популяції степового бабака з використанням даних ДЗЗ

Оцінка змін площі досліджуваних фітоценозів за допомогою ГІС

Визначення зв’язків між площею території, що займають популяції гадюки Нікольського, та загальним трендом чисельності популяцій

Роз’яснення до запропонованих тем

 slobozhansky

Перелік тем, що пропонуються національним природним парком “Слобожанський

Виявлення джерел (місць) загоряння в Краснокутському районі та оцінка потенційну небезпеку для території НПП “Слобожанський” за даними ДЗЗ

Додаткова інформація

Виявлення місць зростання деревних чужорідних видів рослин (робінія псевдоакація, клен американський) в Краснокутському районі та оцінка потенційної небезпеки зміни природних комплексів НПП “Слобожанський” на основі космічних знімків

Додаткова інформація