Павел Украинский

author_189Молодший науковий співробітник Федерально-регіонального центру аерокосмічної та наземного моніторингу об’єктів і природних ресурсів НДУ «БєлДУ».

Наукові інтереси пов’язані з використанням дистанційного зондування і ГІС-технологій у вивченні ландшафтів лісостепової зони.

Мої публікації:
 1. Післякласифікаційна обробка результатів автоматизованого дешифрування в ENVI
 2. Автоматизований пошук змін на різночасових космічних знімках: метод порівняння карт класифікації
 3. Автоматизований пошук змін на різночасових космічних знімках: метод діаграми розсіювання
 4. Критерій Кларка-Еванса в R
 5. Автоматизований пошук змін на різночасових космічних знімках: метод математичних операцій
 6. Покрокова просторова автокореляція в ArcGIS
 7. Як розподілені в просторі кількісні характеристики об’єктів? Знайдемо відповідь за допомогою глобального критерію Морана I
 8. Еталонні дані для оцінки точності класифікації космічного знімка
 9. Як розподілені точкові об’єкти у просторі? Шукаємо відповідь за допомогою просторової статистики
 10. Зображення правил. Частина II: Класифікація на основі зображень правил
 11. Зображення правил класифікації. Частина I: створення, візуалізація та перегляд кількісних значень
 12. Керована класифікація космічних знімків за допомогою алгоритму мінімальної відстані
 13. Автоматизоване дешифрування космічних знімків: керована класифікація за допомогою алгоритму паралелепіпеда
 14. Як обрати найкращій метод класифікації з навчанням?
 15. Оцінювання точності класифікації космічних знімків. Метод матриці помилок
 16. Багатовимірний простір спектральних ознак та робота з ним в ENVI
 17. Якісні навчальні вибірки для керованої класифікації
ЗВ'ЯЗАТИСЯ ЗІ МНОЮ