GPS моніторинг у аграрній сфері

gps-monitoring-cover

У цьому пості розповідається про GPS моніторинг та особливості його застосування в аграрному виробництві.

GPS-контроль – це система моніторингу рухомих об’єктів, створена на основі систем супутникової навігації, технологій стільникового зв’язку, спеціалізованого обладнання, обчислювальної техніки і цифрових карт.

Використовуючи дану систему, можна контролювати такі параметри:

০ місце розташування та маршрути пересування всієї техніки;

০ витрати палива в русі, витрати палива під час стоянок, витрати палива під час виконання робіт на полях, витрати палива на 1 гектар обробленої площі і т.д.;

০ час в’їзду і виїзду з поля, час простоїв і виконання польових робіт;

০ площа оброблених ділянок полів.

Крім того, система дозволяє:

০ наносити карти полів або імпортувати їх з інших картографічних програм;

০ вести облік історії обробки полів, чергування сільськогосподарських культур;

০ автоматично ідентифікувати навісне обладнання і визначити вид виконуваних робіт;

০ автоматично ідентифікувати водіїв для обліку часу робіт;

০ задавати розцінки робіт для попереднього розрахунку вартості виконаних робіт;

০ порівнювати заплановані польові роботи з фактично виконаними.

Принцип роботи

На транспортний засіб встановлюється бортовий пристрій для моніторингу транспорту, який за GPS-сигналами визначає місце розташування і швидкість транспортного засобу, зчитує дані з різних датчиків і передає ці дані по каналах мобільного зв’язку (GPRS) до диспетчерського центру.

 

Контроль палива може проводиться різними методами:

fuel

০  Контроль рівня палива в баку (в бак встановлюються датчики рівня палива);

০  Контроль витрати палива (у паливопровід встановлюються датчики витрати палива);

০  Підключення до бортового комп’ютера (система зчитує дані про витрату і рівні палива з CAN-шини).

Всі перераховані вище способи контролю палива мають свої переваги і недоліки.

Для вибору оптимального варіанту необхідно враховувати тип техніки, умови експлуатації і безліч інших факторів.

 

Ідентифікація водіїв

driver

До складу системи входить система ідентифікації водіїв, яка дозволяє встановити час роботи водія на конкретному транспортному засобі. Ідентифікація допомагає автоматично визначити обсяг виконаних сільськогосподарських робіт. Ця інформація може використовуватися при попередньому розрахунку заробітної плати, а також для притягнення до відповідальності у разі виявлення зливів палива або у разі інших інцидентів.

 

Система ідентифікації навісного та причіпного обладнання

tractor

Дозволяє визначити тип підключеного обладнання, час і місце його підключення. Інформація використовується для визначення типу виконуваних робіт, площі оброблених полів. Також це дозволяє контролювати швидкість техніки під час виконання польових робіт.

Один з прикладів впровадженя GPS-моніторингу система контролю сільськогосподарського транспорту Teletrack-AGRO, яка може бути інтегрована з 1С та іншими обліковими програмами.

 

Економічна ефективність використання GPS-моніторингу в АПК

Закордонний досвід та практика підтверджують той факт, що сільське господарство – та галузь господарської діяльності, де окупність систем моніторингу є найвищою.

За оцінками різних фахівців та низки розрахунків економія паливно-мастильних матеріалів при оснащенні автотракторного парку системами супутникового моніторингу сягає 20-30%.

Тож загальна економія досягається в основному за рахунок таких чинників:

❶ Значне зниження витрати палива

০ За рахунок того, що будь-який злив пального буде негайно відображений на екрані комп’ютера диспетчера та керівника, розкрадання палива припиняється.

০ Крім того, стають точними розрахунок пробігу і кількість напрацьованих мотогодин.

০ Виявляється техніка з несправною паливною системою, оскільки на графіках комп’ютера одразу видно, як ідуть витрати, і де вони невиправдано завищені.

❷ Виключення використання техніки не за призначенням

Всі переміщення і швидкість руху техніки, час і місця стоянок відображаються на комп’ютері. Стає неможливим використовувати техніку, окрім як за її прямим призначенням. Це запорука того, що техніка не заїде «випадково» на чуже поле,  або авто із продукцією поїде за недозволеним маршрутом.

❸ Зниження ймовірності розкрадання продукції

Виконання попереднього пункту вже знижує ймовірність розкрадань. Додатково можна, наприклад, встановити датчики, які дозволять відстежити, де і коли включався вивантажний шнек комбайна, чи був у цей момент поруч автомобіль вашого господарства.

❹ Підвищення керованості транспортного парку та дисципліни працівників

Впровадження системи супутникової навігації робить ситуацію з парком техніки повністю передбачуваною і керованою. Де б ви не знаходилися, якщо у вас є ноутбук (або інший гаджет) та інтернет, ви побачите, що робить ваша техніка. Ви зможете оперативно приймати рішення, ґрунтуючись на реальних даних, переданих бортовими навігаційними контролерами. А ваші працівники, відчуваючи такий контроль, вільно чи мимоволі стають більш дисциплінованими і відповідальними.

Перспективи розвитку використання GPS-моніторингу в АПК

На сьогодні існує ціла низка як міжнародних, так і вітчизняних організацій, які надають послуги з GPS-моніторингу у сфері АПК. Оглядаючи проспекти та їх рекламні пропозиції, всі акцентують увагу на ефективності роботи машинно-тракторного парку та відповідного персоналу. В той же час, застосування даних технологій може розвиватися і в напрямку наукового обґрунтування посівних площ, а саме – при точному землеробстві, впровадження та розвиток якого набирають оберти сьогодні в нашій країні. Також системи моніторингу створюють так звану «історію полів», що в свою чергу може стати основою для їх «паспортизації».

Тандем «GPS-моніторинг + точне землеробство» сприятимуть просуненню багатьох наукових розробок у сфері оптимізації використання земель, оптимізації використання насінницького матеріалу, ефективному використанню як зволожених земель, так і ділянок, які мають недостатню вологість.

 

Читати більше

Спутниковый ГЛОНАСС/GPS-мониторинг в сельском хозяйстве

Системы спутниковой навигации

GPS-мониторинг в сельском хозяйстве

Teletrack-AGRO: мониторинг транспорта, контроль транспорта в сельском хозяйстве