Геоматика: модне слово чи майбутнє всіх «гео-наук»?

geomatics

Науковці люблять термінологію, особливо це помітно тоді, коли потрібно назвати галузь науки, у якій вони працюють. Географія, геодезія, картографія, геоінформатика, геоіконіка, геоіконометрія, картологія, картономія, картосеміотика – і це тільки перше, що може прийти на думку, коли починаєш перераховувати дисципліни, пов’язані з опрацюванням просторових даних. Останнім часом в україномовному науковому та освітньому середовищі з поміж цього різноманіття став виділятися термін «геоматика». Його використовують у наукових статтях, називають секції конференцій та впроваджують однойменні навчальні курси. В рамках цього посту я пропоную розібратися, що таке «геоматика», як вона пов’язана з іншими «просторовими» дисциплінами та чим від них відрізняється.

Що таке геоматика?

Порівняно з картографією або геодезією, геоматика з’явилась буквально вчора. Але, як не дивно, чітко встановити, хто є автором цього терміну, складно. Вдалося знайти, щонайменше три версії появи «геоматики».

 • Англомовна Вікі називає автором терміну «геоматика» Мішеля Парадіза, що працював на посаді фотограметриста у міністерстві природних ресурсів провініції Квебек. У квітні 1982-го року він сформулював цей термін у тезах, виданих з нагоди 100-ї річниці Канадського інституту геодезії (згодом перейменованого в інститут геоматики). Подібної ж думки дотримується поважна «Енциклопедія ГІС» за редакцією Карен Кемп,тільки зазначаючи, що вперше термін «геоматика» сформулювали на початку 1970-х років у міністерстві житлового будівництва Франції, створивши «Постійну комісію з геоматики». Але в той час цей термін стосувався лише автоматизації опрацювання карт і не отримав широкого розголосу, і тільки після публікації Мішеля Парадіза термін «геоматика» став вживаним. Значним поштовхом для цього стала розробка доктором П’єром Ганоном курсу з геоматики, що замінив курс геодезії та землеустрою в університеті Лаваля (Канада).
 • Російськомовна Вікі та WikiGIS стверджують, що автором терміну геоматика є французький фотограметрист Б. Дабюссон, що  1969-го року сформулював цей термін шляхом поєднання «геодезії» та «геоінформатики». Подібної думки дотримується і такий серйозний дослідник як Манфред Ехлерс (автор одного з розділів прекрасної книги «Integration of GIS and Remote Sensing»). Він посилається на працю Б. Дабюссона «Practique de la photogrammétrie et de moyens cartographiques derivés des ordinateurs», опубліковану 1971 року.
 • За ще однієї з версій, термін «геоматика», так само, сформульований 1969-го  року шляхом об’єднання «геодезії» та «геоінформатики», але авторство належить Поллоку та Райту. Ця версія присутня на багатьох сайтах, що стосуються геоматики (наприклад, на сайті кафедри геоматики Чеського технічного університету), але знайти якусь додаткову інформацію про цих авторів не вдалося.

Незалежно від того, хто перший сформулював термін «геоматика», більшість фахівців дотримуються спільної думки щодо змісту, який вкладається у це поняття. Так, геоматика — це системний, мультидисциплінарний, інтегрований підхід до вибору інструментів та прийнятних технологій збору, збереження, інтеграції, моделювання, аналізу, передачі, трансформування, візуалізації та розповсюдження просторових даних, отриманих з різних джерел, що володіють визначеним рівнем точності та представлені у цифровій формі. Це достатньо точне, хоч і багатослівне визначення, представлене у посібнику «Основи геоматики» Маріо Гомараска. Дещо простіше, але подібне, визначення подано у англомовній Вікі, згідно з якою: «геоматика — це дисципліна, що займається збором, збереженням, обробкою та наданням просторових даних». За бажання, можна навести ще десятки варіантів альтернативних визначень геоматики, але всі вони будуть зводитися до того, що геоматика — це дисципліна, яка інтегрує у собі інші галузі знань, пов’язаних з опрацюванням даних, які мають певну просторову прив’язку.

Геоматика та інші дисципліни

Найчастіше з геоматикою пов’язують картографію, фотограметрію, дистанційне зондування Землі, інформатику, геодезію, ГІС, глобальне позиціонування, цифрову обробку зображень. Але основною метою існування геоматики є не заміна собою цих дисциплін, а забезпечення взаємодії між ними. Так, спеціаліст у галузі картографії, скоріше за все, часто стикатиметься з даними ДЗЗ, фотограметрист використовуватиме геодезичні референсні мережі, а геодезист працюватиме з картографічними сервісами. І всі ці спеціалісти використовуватимуть у своїй роботі знання з інформатики та ГІС. Звісно, у такому випадку процес професійної самоідентифікації значно ускладнюється, і тут на допомогу приходить геоматика. ЇЇ зручність полягає у тому, що вона не обмежує професійні компетенції однією галуззю, значно полегшуючи процес працевлаштування або підготовки освітніх програм. Варто зазначити, що загальний інтегрований характер геоматики не є стовідсотково позитивним. Наприклад, портал study.com, представляючи статистику заробітних плат у галузі, розділяє всіх спеціалістів з геоматики на чотири категорії. З графіку одразу кидається в очі неоднорідність платні в галузі геоматики, що є одним із наслідків її «всеохоплюючості».

geomatics-yearly-income

Середньорічні заробітні плати спеціалістів у галузі геоматики

З-поміж всіх дисциплін найближче геоматика пов’язана з геоінформатикою. Цей взаємозв’язок настільки тісний, що їх інколи зовсім не розділяють, вважаючи поняття «геоматика» та «геоінформатика» синонімами. Це не зовсім вірно, враховуючи різне походження, змістовне наповнення та сфери використання цих понять. Основний фокус геоінформатики — це ГІС-аналіз та підтримка прийняття рішень (якщо розглядати ГІС в класичному розумінні, закладеному Роджером Томлінсоном). Водночас, геоматика більше фокусується на процедурах отримання просторових даних та в багатьох аспектах є ближчою до геодезії. Наприклад, процедури створення опорної геодезичної мережі та аерофотозйомка певної території — це компетенція геоматики, а от формулювання рекомендацій щодо оптимальних способів її використання — це вже поле геоінформатики. Сфери використання понять «геоматика» та «геоінформатика» різняться також географічно. Так, за даними Манфреда Ехлерса, поняття «геоматика», найчастіше використовується в Канаді та США, в той час як європейці частіше використовують термін «геоінформатика».

Майбутнє геоматики в Україні

Подібно до багатьох європейських країн, в Україні поширеніший термін «геоінформатика». Але це поширення носить скоріше неофіційний характер, і виражається в назвах кафедр та факультетів, журналів і конференцій. В офіційному ж переліку галузей знань відсутні як геоінформатика, так і геоматика, а всі дисципліни «просторового» характеру об’єднані в рамках спеціальності «193 — геодезія та землеустрій». Але якщо ознайомитися з навчальними планами бакалаврських програм цієї спеціальності, що викладаються у різних університетах, то стає зрозумілим, що крім геодезичних та землевпорядних дисциплін значна увага приділяється також ДЗЗ, ГІС, картографії та іншим галузям знань, що якраз і інтегруються в рамках геоматики. Це цілком логічно, враховуючи, що отримавши диплом бакалавра, студенти продовжать навчання на магістерських спеціальностях, які будуть стосуватися не тільки геодезії та землеустрою, але й ГІС, фотограметрії та ДЗЗ, картографії, кадастрів природних ресурсів.

Тому поступова популяризація поняття «геоматика» та введення його у наукове, освітнє та виробниче поле є, певно, невідворотньою. Через це вже пройшли багато країн, наприклад, в США відділ інженерів геодезистів Американської інженерної асоціації змінив свою назву на відділ геоматики, та й основний стандарт у галузі геопросторових технологій носить назву «Географічна інформація / геоматика». Ця тенденція пояснюється тим, що в сучасному світі дані є ціннішими за технології, і, відповідно, важливим є не вміння спеціаліста користуватися технологіями, характерними для певної галузі, а його здатність об’єднувати ці інструменти з метою отримання нових даних.

Але якщо відволіктися від високих матерій термінології, то в чисто практичному плані основна мета геоматики — це налагодження взаємодії між всіма спеціалістами, що працюють з просторовими даними. І неважливо, геодезист ви, картограф чи програміст веб-картографічних додатків, ви все одно є часткою спільноти геоматики і, відповідно, можете знайти спільну мову з десятками тисяч колег, які теж будуть використовувати просторові дані. І це, на мою думку, є однією з основних причин, чому геоматика є важливою і потрібною в сучасному світі.

Посилання

 1. Геоматика в англомовній Вікі
 2. Геоматика в російськомовній Вікі
 3. Енциклопедія ГІС
 4. M. Ehlers Geoinformatics and digital earth initiatives: a German perspective
 5. Gomarasca, Mario A. Basics of Geomatics
 6. Огляд навчальних програм у галузі геоматики
 7. Взаємовідносини ГІС та геоматики
 8. Геоматика на сайті Чеського технічного університету
 9. Стандарт з «географічної інформації \ геоматики»
 10. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти